STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Marek Zembrzuski Prezes
Beata Niewiarowska Wiceprezes
Elżbieta Gadomska Skarbnik
Elżbieta Gos Sekretarz
Ewa Jagiełlo Członek
Komisja Rewizyjna
Małgorzata Sawa Przewodnicząca
Monika Nosal Wiceprzewodnicząca
Marek Kupiec Członek