STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2

Cele Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym

1. Reprezentowanie i obrona interesów dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców.

2. Podnoszenie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia dotyczącej strony medycznej, rehabilitacyjnej oraz prawnej i organizacyjnej w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym.

3. Pomaganie rodzicom w dostępie do korzystania z różnych form leczenia i rehabilitacji ich chorym dzieciom.

4. Propagowanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców, mających na celu rozwój nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji i poprawę opieki nad dzieckiem spastycznym.

5. Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców, m.in. poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu.